2019 оны 7 сарын 8 : НАМЗХ-ны Ерөнхийлөгчөөр Н.Учрал сонгогдлоо...
+976-7711 5006 [email protected]

“НИЙГМИЙН АРДЧИЛАЛ” МОНГОЛЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ХОЛБООНЫ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

section-7f7be3f

Анх бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд МАСЗХ-ны удирдах дээд байгууллага нь Ерөнхий чуулган бөгөөд 4 жилд нэг удаа хуралдаж, Ерөнхийлөгчийн тайлан илтгэлийг сонсох, хэлэлцэх, сонгох, үзэл баримтлал, дүрмийг хэлэлцэж батлах, өөрчлөлт оруулах, Зохицуулах Зөвлөлийг байгуулах, Удирдах Зөвлөлийг сонгох зэрэг эрхтэй байв. Ерөнхийлөгч нь тус холбооны удирдагч бөгөөд салбар хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгчтэй, Ажлын албыг Удирдах Зөвлөлөөс сонгогдсон Ерөнхий нарийн бичгийн дарга удирдахаар заасан байна.

1. НАМЗХ-ны Их хурал
2. НАМЗХ-ны Ерөнхийлөгч
3. НАМЗХ-ны Бага хурал
4. НАМЗХ-ны Удирдах зөвлөл
5. НАМЗХ-ны Дэд Ерөнхийлөгчид
6. НАМЗХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
7. НАМЗХ-ны Бүс хариуцсан нарийн бичгийн дарга нар
8. НАМЗХ-ны салбар холбоод
9. Хяналтын хороо
10. Бодлогын зөвлөл
11. Ерөнхийлөгчдийн зөвлөл
12. НАМЗХ нь дэргэдээ Синиор лидершип клуб (SeniorLeadership Club), Хөгжлийн сан, Сургалтын төвтэй байж болох бөгөөд тэдгээрийн ажиллах журмыг Удирдах зөвлөл тогтооно.
НАМЗХ нь дэргэдээ сонирхогчдын клуб, дугуйлан байгуулах эсхүл үйл ажиллагаагаа явуулж буй сонирхогчдын клуб, дугуйлантай хамтран ажиллаж болно.

НАМЗХолбоо

Залуучуудын бодлого, бүсийн чуулган, залуусын хөгжлийн төв, Гарааны бизнесийг дэмжих төв, өндөр хөгжилтэй улс орнуудад хүний нөөцөө бэлтгэх бодлогуудыг төгөлдөржүүлнэ.