2019 оны 7 сарын 8 : НАМЗХ-ны Ерөнхийлөгчөөр Н.Учрал сонгогдлоо...
+976-7711 5006 [email protected]

НАМЗХ-ны ЕНБД Б.Оргилын тушаалаар НАМЗХ-ны дүрэм, журмын эмхтгэл боловсруулах

НАМЗХ-ны ЕНБД Б.Оргилын тушаалаар НАМЗХ-ны дүрэм, журмын эмхтгэл боловсруулах, Удирдах зөвлөлөөс баталсан зарим дүрэм журмуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг 2021.08.06-ны өдөр байгуулагдсан.
Дээрх үүрэг бүхий ажлын ажлын хэсэг өнөөдөр НАМЗХ-ны ЕНБДаргад ажлаа тайлагнаж, дүрэм, журмын эмхтгэлийн төслөө гардуулан өглөө.
Тус ажлын хэсэг УЗ-ийн 6 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан ба 13 журмыг эмхтгэн, 2 журмын төслийг шинээр боловсруулж, 10 журманд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын төсөл болосвруулсан байна.

Бүгд, Мэдээ мэдээлэл, Цаг үе

НАМЗХолбоо

Залуучуудын бодлого, бүсийн чуулган, залуусын хөгжлийн төв, Гарааны бизнесийг дэмжих төв, өндөр хөгжилтэй улс орнуудад хүний нөөцөө бэлтгэх бодлогуудыг төгөлдөржүүлнэ.