2019 оны 7 сарын 8 : НАМЗХ-ны Ерөнхийлөгчөөр Н.Учрал сонгогдлоо...
+976-7711 5006 [email protected]

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХАД ЮУГ АНХААРАХ ВЭ?

❗ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХАД ЮУГ АНХААРАХ ВЭ?
Нэхэмжлэл гаргахад анхаарах шаардлагатай хамгийн чухал зүйл нь нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр юм. Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэрийг хангаагүй тохиолдолд шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалздаг.❌
✅ Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэрт дараах зүйлс хамаарах ба энэ нь нэхэмжлэлдээ заавал дурдах шаардлагатай мэдээлэл болон нотлох баримтуудыг бүрэн хавсаргасан байх юм.
Үүнд:
📌Нэхэмжлэлийг ямар шүүхэд гаргаж байгаа
📌Нэхэмжлэгчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар
📌Хариуцагчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар
📌Нэхэмжлэлийн үндэслэл, шаардлага, түүнийг нотлох баримт
📌Нэхэмжлэлийн үнэ
📌Хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт
📌Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтыг нэхэмжлэлд заавал хавсаргана.
💰Улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлүүлэхийг хүсвэл энэ тухай бичгээр гаргасан хүсэлтийг мөн нэхэмжлэлд хавсаргана. Ингэхдээ тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлүүлэх шалтгаан нөхцөлөө нотлох баримтыг хавсаргасан байвал зохино.
❗❗️Анхаарах зүйл:
📌Хариуцагчийн хаяг тодорхой байх буюу хариуцагч нэхэмжлэлд заасан хаягт оршин суудаг байх мөн хариуцагчтай холбоо барих мэдээлэл үнэн зөв байх маш чухал байдаг.
📌Хэд хэдэн хариуцагчтай бол нэхэмжлэлийг хариуцагчийн тоогоор гаргаж шүүхэд хүргүүлэх
📌Нэхэмжлэлд хавсаргаж буй баримт нь нотлох баримтын шаардлага хангаж байх
📌Хуулийн этгээд шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж байгаа тохиолдолд нэхэмжлэлээ компанийн хэвлэмэл хуудас буюу бланк дээр гаргаад итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээд гарын үсэг зурсан байх шаардлагатай.
🔗 Бидэнтэй холбогдох 👉
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиас

Бүгд, ДЭРГЭДЭХ КЛУБ, Залуу Хуульч Клуб, Мэдээ мэдээлэл

НАМЗХолбоо

Залуучуудын бодлого, бүсийн чуулган, залуусын хөгжлийн төв, Гарааны бизнесийг дэмжих төв, өндөр хөгжилтэй улс орнуудад хүний нөөцөө бэлтгэх бодлогуудыг төгөлдөржүүлнэ.